ประกาศ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

ประกาศ คณะนิติศาสตร์ ที่ 11/2559 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนพิจารณาเข้าสู่ตำแหน่งในปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดคลิก>>> ประกาศ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ