บรรยายพิเศษปัจฉิมนิเทศน์ “การวางตัวและรู้จักกาละเทศะในสังคม”

วันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของคณะก่อนออกไปรับใช้สังคม ในการปฏิบัติงานในสถานที่จริง ในครั้งนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาในหัวข้อ “การวางตัวและรู้จักกาละเทศในสังคม” โดยท่านอาจารย์ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ได้บรรยายพิเศษพร้อมฝึกทักษะในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการวางตัวในการเข้าสังคมเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ในการเป็นนักกฎหมายเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

12513764_1040341819378418_8529821897776603017_o 12671733_1040341906045076_772846436797878454_o 12888565_1040341816045085_4280586912730054237_o