คณะนิติศาสตร์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ทองใบ ทองเปาด์

วันที่ 24 มกราคม 2559 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารยทองใบ ทองเปาด์ ซี่งในวันนี้ เป็นการครบรอบ 5 ปี ที่ท่านได้ถึงแก่กรรม และคณะนิติศาสตร์จึงกำหนดจัดงาน “สืบสานปณิธานและอุดมการณ์ อาจารย์ทองใบ ทองเปาด์” ระหว่างตั้งแต่วันที่ 24 – 29  มกราคม 2559

โดยการจัดกิจกรรมการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน และอาจารย์ลออวรรณ   พันธ์ไม้ วิทยากรผู้ร่วมเสวนาฯ ตลอดจนอาจารย์ บุคลากร และผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : อนุชิต   ปัสสาสุ

_MG_9506 _MG_9536 _MG_9517 _MG_9522 _MG_9567

_MG_9559

_MG_9579 _MG_9550 _MG_9555 _MG_9587 _MG_9586 _MG_9593 IMG_9616