นิติฯ ร่วมมือ วปท. หารือเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

 

12487130_999310313481569_6522687448804490955_o    12466076_999310580148209_1801111515137765644_o    12465989_999310260148241_5016562447346603289_o

 

12471365_999310310148236_5059464555952927423_o    12471646_999310830148184_1739268480565288070_o    12492060_999310263481574_6075354824005670225_o

 

12525664_999310266814907_6264090078338924660_o

 

       วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น. คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หารือเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ และผศ.ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ที่ปรึกษาประจำคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและจัดทำร่างข้อเสนอแนะ ร่วมกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ที่ปรึกษางานด้านการวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรสู่การเป็นองค์กรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ภาพ : งานเลขานุการ

ข่าว : งานเลขาฯ + งานปนะชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์