โครงการฝึกอบรมนักศึกษาในการปฏิบัติงานคดี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559

โครงการฝึกอบรมนักศึกษาในการปฏิบัติงานคดี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559
(Mini Law Clerk) ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2559 ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 – 4 หรือ อยู่ระหว่างรอรับปริญญา

2. มีความสนใจในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

3. มีความมุ่งมั่นในการฝึกปฏิบัติงานคดี

การรับสมัคร สมัครทาง Website : www.ipitc.coj.go.th (รับจำนวนจำกัด)
ระยะเวลาการรับสมัคร 16 ธันวาคม 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2559

12486061_999726753439925_4184369170918508626_o