นิทรรศการน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก “พระผู้ประทานพุทธพจน์ประจำคณะนิติศาสตร์”

DSC_0680    DSC_0734    DSC_0747

 

DSC_0816    DSC_0817    DSC_0819

 

S__5218309    S__5218310    DSC_0840

 

3570337916869    S__5218315    S__5218316

 

S__5218317    DSC_0918    DSC_0885

 

DSC_0934

 

 

         วันที่ 7 ธ.ค.  58 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดนิทรรศการน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก “พระผู้ประทานพุทธพจน์ประจำคณะนิติศาสตร์” โดยท่านอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ การจัดกิจกรรมนิทรรศการนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระเมตตาที่ทรงประทานพุทธพจน์ประจำคณะนิติศาสตร์ เพื่ออาลัยน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพานและความเป็นสิริมงคลกับบุคลากร นักศึกษาและผู้มาร่วมงาน ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะมีตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ธ.ค.58 เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าสักการะเส้นพระเกศาและผงพุทธคุณมวลสาร -สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 14 ธ.ค. 58 ที่จะถึงนี้ด้วย

         ด้วยสำนึกในพระเมตตาคณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อน้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก “พระผู้ประทานพุทธพจน์ประจำคณะนิติศาสตร์” ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์