ประกาศระบบจราจรในวันฝึกซ้อม วันฝึกซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

กำหนดระบบจราจรในวันฝึกซ้อม-วันฝึกซ้อมใหญ-716x1024     Map14-12-2558-page-001-724x1024