กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศกำหนดการ-47-2558_Page_1       ประกาศกำหนดการ-47-2558_Page_2

 

 

ประกาศกำหนดการ-47-2558_Page_3       ประกาศกำหนดการ-47-2558_Page_4

 

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์