Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 06.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม KKU Bike for Dad นำโดยอาจารย์ยศ  นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สิรยา  พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์กัญญารัตน์  โคตรภูเขียว ซึ่งขบวนจักรยานกิจรรมครั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ประธานในพิธีปั่นนำขบวน โดยเริ่มต้นจากลานอเนกประสงค์ อาคารสิริคุณากร ปั่นไปตามเส้นทางต้นสักสายรหัส คณะเกษตรศาสตร์ เลี้ยวซ้ายผ่านด้านหลังผ่านอุทยานการเกษตร ตรงไปคุ้มสีฐาน และกราบไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. ณ อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒธรรม จากนั้นปั่นเพื่อประชาสัมพันเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในช่วงเย็น ไปจนถึงอาคารสิริคุณากร สำนักอธิการบดี

_MG_8623 _MG_8624 _MG_8628

_MG_8634

_MG_8635 _MG_8643 _MG_8650 _MG_8659 _MG_8660 _MG_8675 _MG_8681 _MG_8691 _MG_8692

ข่าว : พชร

ภาพข่าว : อนุชิต