นิติฯมข.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธิตฯศึกษาศาสตร์ (ฝ่ายมัธยมฯ)

DSC_0027     DSC_0030

DSC_0039     DSC_0033

DSC_0054     DSC_0042

DSC_0070     DSC_0062

 

วันที่ 28 ต.ค.58 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประดิษฐ์มณูธรรม 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ที่ได้จัดกำหนดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยท่านอาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้บรรยายประวัติความเป็นมาของกฎหมายไทย พร้อมพี่ๆจากสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้บรรยายถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางแก่น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมดูงานด้วย โดยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ได้เข้าศึกษาเรียนรู้และศึกษาลักษณะธรรมชาติของคณะวิชาต่างๆอันจะเป็นข้อมูลให้นักเรียนใช้ในการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

 

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์