พิธีมอบสัญลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมมอบสัญลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 700 คน และกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิทักษ์ ไทยเจริญ นายสุขาติ แนวประเสริฐ นายวรวิทย์ ไชยตา นางสาวกชพร มุสิกบุญเลิศ และนางสาวรวดี สุทธิศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสต์ ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจนักศึกษา