โครงการเสวนาและสร้างเครือข่ายแนวร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัวอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการเสวนาและสร้างเครือข่ายแนวร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัวอย่างยั่งยืน” ซึ่งการจัดกิจกรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย นางพรพิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางสาวอรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล รองศาสตราจารย์ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชอนแก่น โดยรูปแบบของงานเป็นการแสดงออกถึงการร่วมมือ และการประกาศเจตนารมณ์ ในการรณรงค์เพื่อยุติการกระทำอันแสดงออกถึงความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนการจัดนิทรรศการ การกล่าวสุนทรพจน์ของนักศึกษา การแสดงดนตรีเพื่อสันติภาพ และการออกร้านอาหาร ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

_MG_7771 _MG_7837 _MG_7832 _MG_7889 _MG_7944 _MG_7958 _MG_7976 _MG_7980 _MG_7895 _MG_7765 _MG_7724 _MG_7721 _MG_7997 _MG_8009