ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

วันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. นายพิทักษ์ ไทยเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กว่า 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม “สำนักงานอัยการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ประจำปี 2558” ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น