ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ ม อุบล

วันที่ 12 กันยายน 2558 คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

_MG_7585

_MG_7594

_MG_7580

   
 

  
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมการจัดกิจกรรของคณะนิติศาสตร์ ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร

   

  

  

ซึ่งในวันนี้ ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ของทั้ง 2 สถาบัน ทั้งในด้านกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอาสาพัฒนา เพื่อสร้างความสมานสามัคคีขององนักศึกษาต่อไป

_MG_7605

_MG_7606

_MG_7608

_MG_7613