นิติศาสตร์ มข. สุดเจ๋ง!! ชนะเลิศโครงการ “คิดสร้างชาติ”

11993274_901146446630705_1610157908_o    11994487_901146353297381_1793409065_n

11994500_901146349964048_1238023816_n    11999298_901146439964039_681840313_o 

12001888_901146433297373_2043397381_o

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดด้าน”การเมือง”และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : โครงการคิดสร้างชาติ  โดยสถาบันออกแบบประเทศไทย  (Future Innovative Thailand Institute) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฟ้าวันใหม่ จากผลงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “มาตรา 298 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558 สร้างชาติ หรือล้มชาติ” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท  จาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 100,000 บาท จากการประกวด โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลในการประกวดคือ ทีม More ดินแดง (Moving the Future) มีสมาชิก 3 คน ได้แก่ นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ และนายจิรายุ สนั่นเครื่อง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่ 4. และนางสาวปรียาภรณ์ เหล่าสักสาม นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่ 4 ซึ่งการประกวดครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ได้ริเริ่มโครงการ “คิดสร้างชาติ” ในรูปแบบรายการแข่งขันประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย เป็นเวทีและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 27 ปี ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย โดยโครงการนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิดวิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับประเทศ สะท้อนจากมุมมองของเยาวชน คนรุ่นใหม่ของไทยอย่างแท้จริง ผ่านการแข่งขันประกวดแนวคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในเรื่องที่ตนสนใจ ในด้านใดด้านหนึ่ง ตามกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติ อันประกอบด้วย

 1) ด้านการเมือง

2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

3) ด้านกฎหมายและกรอบการยุติธรรม

4) ด้านการปกครองท้องถิ่น

5) ด้านการศึกษา

6) ด้านเศรษฐกิจ

7) ด้านพลังงาน

8) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9) ด้านสื่อมวลชน

10) ด้านสังคม

11) ด้านอื่นๆ

 

โดยทีม มอดินแดง(Moving the Future) เข้าร่วมประกวดในด้านการเมืองหัวข้อ “ปฏิรูปการเมือง” ถือเป็นหนึ่งใน11 ทีมที่ชนะเลิศ จาก 300 กว่าทีมทั่วประเทศ ทั้งนี้ 11 ทีมสุดท้าย จะถือเป็นผู้เข้ารอบชิงแชมป์ เพื่อหาทีมผู้เป็นเลิศแนวทางปฏิรูป การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 รอบ ในช่วงระหว่าง วันที่ 17 มกราคม 2558 – 28 มีนาคม 2558    โดยผู้ชนะในรอบชิงแชมป์นี้จะได้รางวัลพิเศษคือ เดินทางไปท่องเที่ยว ณ สหราชอาณาจักร พร้อมเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัย อ็อกฟอร์ด ทั้งนี้ ทีมมอดินแดง(Moving the Future) ได้ผ่านการคัดเลือกรอบชิงแชมป์ 6 ทีมสุดท้าย และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทัศนศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น

ภาพ : งานเลขาฯ

ข่าว  : ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาตร์