วันที่ 3 กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เป็นวันสุดท้าย กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ นักศึกษาใหม่ และคณะทำงานต่างให้ความสำคัญและพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรม  

  

  

  

  

  

   

    แม้จะมีน้องใหม่บางคนไม่ได้เข้าห้องเชียร์ แต่ก็ยังมีจิตสาธารณะร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่รอบๆ อาคารสโมสรนักศึกษา