นิติฯ มข. แนะแนวการศึกษาน้องๆศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด

DSC_0581     DSC_0585

DSC_0594     DSC_0588

DSC_0592     DSC_0615

DSC_0600     DSC_0617

DSC_0611     DSC_0625

 

วันที่ 19 ส.ค. 58 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะครู และน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จาก จำนวน 190 คน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์เพื่อเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดพิธีพร้อมแนะนำคณะนิติศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่และนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่แนะแนวน้องๆในเรื่องหลักสูตร กิจกรรมต่างๆของคณะ ซึ่งน้องๆต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ในนามตัวแทนของคณะนิติศาสตร์ขอขอบคุณและยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียน จาก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแนะแนวการศึกษาและได้เยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้การต้อนรับจากทางคณะนิติศาสตร์เป็นอย่างดีและมีลูกศิษย์จากโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิเข้าสู่รั้วโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภายภาคหน้าต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์