คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 19.45 น. คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 และให้กำลังใจนักศึกษา ทั้งคณะทำงาน และนักศึกษาใหม่