สถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ของประเทศไทย ที่ค่อยๆ รุนแรงขึ้นในทุกๆ วัน จนต้องใช้มาตรการขั้นสูงสุดในหลายพื้นที่ไปพร้อมกับการขอความร่วมมือให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และกักกันตัวเองหากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Self-Quarantine)
ซึ่งแน่นอนว่ามาตรการเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงการเรียนที่ในมหาวิทยาลัย ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น “ออนไลน์” เพื่อเป็นการป้องกันจากสถานโควิด19 (COVID-19)
ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเริ่มเปิดการเรียนออนไลน์ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2563 นี้ ตามตารางเรียนที่นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่

งานวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่การที่จะเรียนออนไลน์ นั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเรามีโอกาสที่จะสมาธิหลุดออกจากการเรียนได้เลย เพราะแบบนี้เราถึงต้องมี กลยุทธ์ในการวางแผนการ เรียนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงมีข้อแนะนำในการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพลบทุกข้อจำกัดจากโควิด-19 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก่อนเปิดภาคการศึกษานี้
อย่าลืมติดตามข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ที่
Facebook Fanpage : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Content เรียนออนไลน์-01 Content เรียนออนไลน์-02 Content เรียนออนไลน์-03 Content เรียนออนไลน์-04 Content เรียนออนไลน์-05