ภาพบรรยากาศการชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเชนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น และทำการฝึกซ้อมย่อยในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2563 และผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ที่ผ่านมา โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 683 คน

DSC_2959 DSC_2971 DSC_2990 DSC_3002 DSC_3057 DSC_3058 DSC_3103 DSC_3124 DSC_3136 DSC_3164 DSC_3174 DSC_3231

DSC_4566 DSC_4576 DSC_4582 IMG_3227 IMG_3231 IMG_3234 IMG_3292 IMG_3299 IMG_3330 IMG_3348 DSC_4721 DSC_4727DSC_4735 DSC_4738 DSC_4771 DSC_4785DSC_4792 DSC_4796 DSC_4802 DSC_4803DSC_4805 DSC_4807 DSC_4814 DSC_4836DSC_4840 DSC_4842 DSC_4844 DSC_4848DSC_4856 DSC_4862 DSC_4864