พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดี อาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ และอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน ที่ปรึกษานายกสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” บริเวณหน้าศาลแขวงขอนแก่น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวงการกฎหมายไทย

192590 192591 IMG_6227 IMG_6231 IMG_6233 IMG_6292IMG_6289