อัพสกิลการทำงาน เตรียมความพร้อมบุคลากรรับมือ New Normal ด้วย ZOOM Meeting

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คำว่า “New Normal” ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเนื่องจากเกิดผลกระทบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ไปจนถึงภาคสังคม รวมถึงการทำงาน และการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และจะกลายเป็นเรื่องปกติต่อไปนับจากนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการเตรียมพร้อมรองรับ New Normal ที่เกิดขึ้นในยุคโควิค-19 อาทิ มาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ หรือ Physical Distancing อีกทั้งรูปแบบการทำงานต่าง ๆ ที่มีการนำ Platfrom ด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ในครั้งนี้ได้มีการอบรมบุคลากรออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting เกี่ยวกับฟังชั่นและการใช้งานของแอฟฟลิเคชั่น ZOOM Meeting จากคุณนิรันดร์ บัณฑูร Training จาก one 2 all network and communication เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG_1227 IMG_1228 IMG_1230 IMG_1232 IMG_1237 IMG_1242 IMG_1245 IMG_1253 IMG_1255