ประกาศ รับสมัคร รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ 📣📣การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ รอบ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563

📌ดูประกาศเพิ่มเติม https://kku.world/tcas5

สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://admissions.kku.ac.th
ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563