ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

ดูผลแบบรายบุคคลได้ทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
หรืออีกช่องทางที่
http://202.28.92.178:8080/

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก “ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์”
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่นี่ bit.ly/2xFcWpE

และอัพโหลดเอกสารผลตรวจร่างกาย ผ่านทาง admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563

ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะ 😊