อาจารย์คณะนิติฯ ร่วม เสวนาวิชาการ “สื่อมวลชนที่อยากเห็น” เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

IMG_2804วันที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนาวิชาการหัวข้อ สื่อมวลชนที่อยากเห็น ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบ 22 ปี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

IMG_2782

 

โอกาสนี้ อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน ได้กล่าวถึงบทบาทสื่อมวลชนที่อยากเห็น ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “บทบาทสื่อมวลชนยุคใหม่ นอกจากทำหน้าที่เป็น Reporter แล้ว ยังต้องเป็น Creator เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงรับผิดชอบต่อบทบาทการเป็น Influencer โดยสภาพที่จะต้องตั้งอยู่บนมาตรฐานจริยธรรมของสื่อ และเคารพสิทธิตามรัฐธรรมนูญในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของประชาชน”

IMG_2887

นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบทุนสนับสนุนสมาคมจากหน่วยงานต่าง ๆ  การมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับบุตรสื่อมวลชน การมอบรางวัลสำหรับสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี และรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัล สาขาบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีนี้โดยมีอาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

IMG_2773

IMG_2758IMG_2800