คณะนิติศาสตร์ ทำบุญเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ พร้อมปันน้ำใจเพื่อสังคม

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ จากวัดป่ากิตติญานุสรณ์ จำนวน ๙ รูป และมอบสิ่งของบริจาคให้สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรมจัดกิจกรรมตักบารโฮมบุญต้อนรับปีใหม่ 2563 ซึ่งได้รับพระเมตตาจากพระอาจารย์ปรีดีย์ ผลญาโน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเตรียมสิ่งของตักบาตร และถวายภัตตาหารให้พระภิกษุสงฆ์ และรับฟังธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ณ บริเวณลานกิจกรรม หลังจากนั้น ได้มีการนำสิ่งไปบริจาคโดยการร่วมสมทบทุนจากคณาจารย์และบุคลากรให้กับสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม อีกด้วย

อาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานโครงการฯ ได้กล่าวว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ของบุคลากรและยังมีการแบ่งปันสู่สังคมด้วยการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรของคณะคือการแข่งเกมและกองเชียร์ของแต่ละสีที่ในปีนี้ได้ให้โจทย์ในการคือ “แฟนซีรักษ์โลก” ให้บุคลากรได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่กันให้เกิดความสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยและร่วมกันสร้างนักกฎหมายที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป”

81828523_470550317160105_5127075380913504256_o IMG_0316 IMG_0320 IMG_0324 IMG_0367 IMG_0393 IMG_0397 IMG_0401 IMG_0411 IMG_0455 IMG_0503 IMG_0780 IMG_0785 IMG_0896 IMG_0898 IMG_0902