พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เดินแถวนำขบวนบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปี2562 จำนวน 545 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

S__1253430 S__1253432 DSC_8816 DSC_8809 DSC_8824 DSC_8845 DSC_8869 DSC_8935 DSC_8955 DSC_8960 IMG_1016 IMG_1153 IMG_1144 IMG_1177 IMG_1178 DSC_8783