ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ.
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

ให้น้องๆตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่ link
https://admissions.kku.ac.th/access/files/quota5/62/Interviewpassed_quota5_62.pdf

สำหรับน้องๆ ที่มีสิทธิ์ ให้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ.

ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 นี้

หากยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ให้รอรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
ผ่านทางเว็บไซต์ reg.kku.ac.th ในวันที่ 26 มิ.ย. – 2 กรกฎาคม 2562 นี้ด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ทุกคนจ้า