ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562
<<คลิกดูรายชื่อทั้งหมด>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 5-1

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ลำดับที่ 1 – 520)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เช้า (ลำดับที่ 1 – 260)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บ่าย (ลำดับที่ 261 – 520)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 5-2

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ลำดับที่ 521 – 1,031)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เช้า (ลำดับที่ 521 – 780)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บ่าย (ลำดับที่ 781 – 1,031)

<<ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกายที่นี่>>