สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 2 (โควต้าภาคอีสาน)

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ 2 (TCAS รอบ 2) เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 110 คน

ในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องบรรยาย 2 และบรรยาย 3 ซึ่งนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกต่างเตรียมความพร้อมทั้งแฟ้มประวัติผลงานเพื่อแสดงถึงทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ แก่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองและรุ่นพี่นักศึกษาต่างคอยให้กำลังและให้คำชี้แนะเตรียมตัวในการสัมภาษณ์อีกด้วย

นายจิรสิทธิ์ สาขามุละ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้กล่าวถึงความรู้สึกถึงการได้มาสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาสอบสัมภาษณ์คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น บรรยากาศภายในคณะร่มรื่น และอาจารย์สอบสัมภาษณ์เป็นกันเองไม่กดดัน และยังมีการให้ความรู้ทางกฎหมาย อีกทั้งมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งในอนาคตก็อยากประกอบอาชีพทนายความจึงมีความตั้งใจที่อยากมาเรียนในสาขาวิชานิติศาสตร์ครับ”

DSC_1561-2 DSC_1676 DSC_1690 DSC_1729DSC_1723 DSC_1724 DSC_1780 DSC_1756DSC_1800 DSC_1680 DSC_1697 DSC_1702 DSC_1670 DSC_1786DSC_1661 DSC_1657 DSC_1654 DSC_1626DSC_1545 DSC_1543 DSC_1616 DSC_1641

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น