นิติฯ สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับชีวิต ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทย โดยมี ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับประเพณีสงกรานต์หรือเทศกาลสงกรานต์ เป็นเทศกาลที่เปรียบเสมือนวันปีใหม่ไทย ให้ชาวไทยได้ร่วมทำบุญ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคล เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิม โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญและสืบสานทำนุบำรุงสืบสานงานประเพณีอันดีงานให้คงอยู่ คู่กับสังคมไทยสืบไป

Songkarn (1) Songkarn (2) Songkarn (3) Songkarn (4) Songkarn (6) Songkarn (7) Songkarn (8) Songkarn (9) Songkarn (10) Songkarn (11) Songkarn (12) Songkarn (14) Songkarn (15) Songkarn (16) Songkarn (17) Songkarn (18) Songkarn (19) Songkarn (20) Songkarn (21) Songkarn (22) Songkarn (23) Songkarn (24) Songkarn (25) Songkarn (26) Songkarn (27) Songkarn (28) Songkarn (29) Songkarn (30) Songkarn (31) Songkarn (32) Songkarn (33) Songkarn (34) Songkarn (35) Songkarn (36) Songkarn (37) Songkarn (38) Songkarn (39) Songkarn (40) Songkarn (41) Songkarn (42) Songkarn (45) Songkarn (46) Songkarn (47) Songkarn (48) Songkarn (49) Songkarn (50) Songkarn (51) Songkarn (52) Songkarn (53) Songkarn (54) Songkarn (55)

 

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น