ทีมนิติฯ มข. ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ Moot Court Competition 2018/2019

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย

นายธวัชชัย ถำวาปี นักศึกษาชั้นปี 4

นายภิเษก วิไลรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 4

และมีนักศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวน 2 คน

นางสาวพูนสิริ เยี่ยมรัมย์ นักศึกษาชั้นปี 3

นายพีรณัฐ มาลาหอม นักศึกษาชั้นปี 3

โดยมี อาจารย์บุษกร ปราย ณ ศักดิ์ อาจารย์พีรันธร วีระภรณ์พิมล อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ปริศนา คำชาย และอาจารย์อัษฎาวุธ วสนาท เป็นที่ปรึกษา

ได้เข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งหมด 4 ทีม คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 16 ทีมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งนี้ 4 ทีม จะได้เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 นี้

งานสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

S__15835147 S__15835151 S__15835154 S__15835163 S__15835166 S__57663541 S__57663545