นิติสืบสานงานประเพณี บุญสมมาบูชาน้ำ

นิติสืบสานงานประเพณี บุญสมมาบูชาน้ำ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ร่วมสืบสานงานประเพณี บุญสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 โดย ร่วมเดินขบวนถ่ายทอดวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “ศรัทธามหาชนชาวอีสาน” ให้กับผู้เข้าร่วมชม ณ บริเวณริมบึงสีฐาน

ขบวนที่ 1 ขบวนนำ โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังม
ขบวนที่ 2 เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
ขบวนที่ 3 ศรัทธามหาชนชาวอีสาน
และขบวนที่ 4 นางนพมาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายและการบริการวิชาการแก่สังคม ยังมีการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

DSC_9796 DSC_9797 DSC_9799 DSC_9803 DSC_9810 DSC_9821 DSC_9823 DSC_9829 DSC_9830 DSC_9832 DSC_9834 DSC_9835  DSC_9844 DSC_9849 DSC_9846 DSC_9865 DSC_9808 DSC_9819 DSC_9801

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง