โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุขสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนท่านเข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุข ในรูปแบบผู้บริหารถ่ายทอดนโยบายมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

meeting (1) meeting (2)