พิธีลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์

คณะนิติศาสตร์ ร่วมลงนามพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ลงนามจัดตั้งศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันการศึกษา 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่
1. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยการลงนามในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการในด้านการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

42754181_1977808235631767_5347542417358716928_n 42557732_1977808305631760_6347225149611180032_o 42543889_1977808182298439_8286273201512644608_o 42556392_1977808112298446_7765029218781495296_n

ภาพ/ข่าว : จุฬาพร แสนโคตร