ศูนย์สิทธิฯ ภาคอีสานจับมือภาคีเครือข่าย มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ศูนย์สิทธิมนุษยชนภาคอีสานจับมือภาคีเครือข่ายสร้างห้องเรียนสิทธิ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมจัดเสวนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันที่ 6-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลียน ราชาวดี  รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้มี พิธีลงนามภาคีเครือข่ายห้องเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  โดยลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง “เครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชน” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับพลังของคนรุ่นใหม่” โดยนางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งได้กล่าวถึง “พลังของคนรุ่นใหม่” เป็นพลังที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยเฉพาะการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ

และการเสวนาเรื่อง “Human Rights and Global Citizen จากมุมมองของคนรุ่นใหม่” โดยผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ละคณะ ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอมุมมองว่าคณะต่าง ๆ ตื่นตัวเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างไร และจะนำพาสังคมไทยก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งไปสู่สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างไร  และการแสดงสุนทรพจน์ประกอบสื่อในหัวข้อ “ Imagine all the people living life on Peace one day equal” ประกอบด้วยโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย โรงเรียนเมทนีดล โรงเรียนกัลยาณวัตร  และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์)

รวมถึงมีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “บทบาทเยาวชนกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” โดยมีเยาวชนที่ทำงานส่งเสริมสิทธิในพื้นที่ ได้มาแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจิตตปัญญาและภาวะผู้นำทางจริยธรรม กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เยาวชนกล่มรักษ์ลำน้ำพอง และกลุ่มเพื่อนเพื่อน และกิจกรรมช่วงท้ายมีการประชุมกลุ่มย่อย ห้องสิทธิมนุษยชนศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้สิทธิมนุษยชน นำเสนอผลงานของการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งโรงเรียน กลุ่มเยาวชน และนักศึกษา ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  และการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เสนอมุมมองสิทธิมนุษยชนจากเสียงของคนรุ่นใหม่  นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย นับเป็นก้าวสำคัญในสร้างคนรุ่นใหม่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนไปสู่กลุ่มเยาวชนในระดับโรงเรียนต่อไป

 

กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0031 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0036 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0001 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0002 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0003 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0004 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0005 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0006 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0007 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0008 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0009 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0010 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0011 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0013 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0014 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0015 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0016 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0017 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0018 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0019 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0020 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0021 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0022 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0023 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0024 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0025 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0026 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0027 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0028 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0029 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0030 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0032 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0033 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0034 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0035 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0037 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0038 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0039 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0040 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0041 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0042 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0043 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0044 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0045 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0046 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0047 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0048 กสม. 6 ก.ย.61_๑๘๐๙๑๑_0049

ภาพ/ข่าว : พิเชษฐ์ อินทร์นอก