คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ ครอบครัวคุณวีนัส นามวิเศษ “น้องฟ้าใส” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์

รูปลูกวีนัส