รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาฟูจิโมโต

180910 ทุนฟูจิโมโต 2561

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาฟูจิโมโต

คุณสมบัติ

๑. เป็นผู้ที่ขยันขันแข็งและมีจุดหมายที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

๒. มีผลการศึกษาอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับสองเป็นอย่างน้อยหรือมีศักยภาพสูงหรือมีทักษะพิเศษด้านอื่นๆ

๓. มีความต้องการทุนทรัพย์ในการศึกษา และไม่เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา ๒๕๖๑)

๔. มูลนิธิพิจารณาอันดับแรกคือศักยภาพหรือความสามารถ อันดับที่สองพิจารณาจากความยากจนหรือความต้องการทุนทรัพย์

ใบสมัครทุน FUJIMOTO_Page_1 ใบสมัครทุน FUJIMOTO_Page_8

ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครทุน FUJIMOTO

นักศึกษานำส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์