ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
1. เข้ารับการปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนฯในวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ.ห้องราชสีห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมยืนยันลงทะเบียนการรับทุนและส่งสำเนาสมุดหน้าบัญชี
2. ช่วยเหลือกิจกรรมทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทำประโยชน์เพื่อสังคม
ดูรายชื่อคลิก https://goo.gl/Dxtxsd

180901 ทุนสมาคมศิษย์เก่า 2561_Page_1 180901 ทุนสมาคมศิษย์เก่า 2561_Page_2