ประชุมรับฟังข้อเสนอและสรุปผลการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์วรวิทย์ ไชยตา และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประชุมร่วมกับ นางวิกานดา พิธรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และนางสาวกนกอร สีแสง นางสาวสุดารัตน์ สอนศักดา นางสาวปาลิดา ไทยวัชรามาศ นักตรวจสอบภายใน เพื่อรับฟังการนำเสนอและสรุปผลการตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในได้สรุปผลการตรวจสอบและนำเสนอใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๑. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit)
๒. การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี (Financial Audit)
๓. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
๔. การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายในด้วยคะแนนสูงถึง ๘๖.๙๖ คะแนน แต่กระนั้นสำนักงานตรวจสอบภายในได้มีข้อแนะนำแก้ไขซึ่งคณะจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

39811570_1928903227188935_1981433877259878400_o39558009_1928903640522227_1626389430778462208_o39777254_1928916547187603_1765918706178719744_o39500173_1928903530522238_7645450517442723840_o 39514792_1928903667188891_468164646583402496_o 39522495_1928903213855603_2642182581063254016_o 39572450_1928907070521884_7722220648382070784_o 39589217_1928903467188911_349739109603868672_o 39589270_1928907023855222_1290537969077190656_o 39685786_1928903590522232_7836509590689677312_o 39739865_1928903427188915_9156334009750388736_o 39744839_1928903737188884_8090565070980907008_o 39747721_1928907043855220_1709919552478904320_o

ภาพ/ข่าว : จุฬาพร แสนโคตร