คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์ปริศนา คำชาย  และอาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงดังนี้

1. เวลา 07.00 น.  คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา น้อมสักการะถวายพวงมาลาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
2. เวลา 09.30 น. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานการพิจารณาคดี (ศาลจำลอง) โดยผู้แทนศาลแขวงขอนแก่น กล่าวแนะนำพิจารณาคดีของศาล
ณ ห้องพิจารณาคดี ศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น
3. เวลา 13.00 น. ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ชิงทุนการศึกษา
โดยทีมจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ประกอบไปด้วย
○ นางสาวมัณฑิตา กุลสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
○ นายชูชนะ จันทร์นวล นักศึกษาชั้นปีที่ 4
○ นายชัยมงคล แท่นหิน  นักศึกษาชั้นปีที่ 4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกอบไปด้วย
○ นางสาวปะกายเนตร ธงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4
○ นางสาวนัฐลดา โพธิ์งาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
○ นางสาวจุฬาลักษณ์ ดวงพุทธา นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ฝ่ายสื่อสารงานวิชาการ งานวิชาการและวิจัย
#FacultyOfChoice
#SmallSmartSocialResponsibility

DSC_8508 DSC_8503 DSC_8484 DSC_8482 DSC_8469 _MG_8301 _MG_8290 _MG_8288 DSC_8518DSC_8553 DSC_8546 DSC_8601 DSC_8598 DSC_8603 DSC_8606