Archives กุมภาพันธ์ 2017

ขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http//reg.kku.ac.th  โดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษา (เลือกใช้ได้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 –  31 มีนาคม 2560

ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ >>> ขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา online

พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนภูมิภาคเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำโดย นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณลานพิมลธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นศูนย์แรกของประเทศที่เปิดเต็มรูปแบบในส่วนภูมิภาค โดยมีหน้าที่สำคัญให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ นอกจากการเปิดศูนย์ดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เรื่อง “กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เรื่อง “ภาพหวังและอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนภาคประชาสัมคมพื้นที่ภาคอีสานเข้าร่วมอภิปราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม และโรงเรียนเทศบาลศรีฐาน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งรับชมภาพยนต์สารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชนชุด “สามเดซิเบล เสียงที่ไม่ได้ยิน” ด้วย

16903565_10206391981118388_4135243147612454857_o 16991654_10206391981078387_2339695163465516495_o DSC_0614 DSC_0619 DSC_0621 DSC_0651 DSC_0668 DSC_0684 DSC_0699 DSC_0720 DSC_0738 DSC_0777 DSC_0782 DSC_0613DSC_0791 DSC_0797 DSC_0800 DSC_0809 DSC_0815 DSC_0823 DSC_0863 DSC_0902 DSC_0912 DSC_0919 DSC_1009DSC_1071DSC_0948 DSC_0960 DSC_0963 DSC_0965 DSC_0998 DSC_0999 DSC_1056 DSC_1060 DSC_1062 DSC_1086 DSC_1087 DSC_1098 DSC_1106 DSC_1110 DSC_1125 DSC_1133 DSC_1149 DSC_1155 DSC_1160DSC_0887DSC_0888

ภาพ : พิเชษฐ์ อินทร์นอก

ข่าว : พชร โนนทิง

สานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน ประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน ประจำปี 2560 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับคณะฯร่วมกันผลิตบัณฑิตทางกฎหมายออกรับใช้สังคม

ในวันที่ 8 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย นายอนุชิต ปัสสาสุ และนายปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน ประจำปี 2560 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามภูมิลำเนาของนักศึกษาได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย จังหวัดอุดร จังหวัดหนองคาย  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านนักศึกษากับคณะนิติศาสตร์ รวมถึงการรับฟังปัญหาจากทางผู้ปกครองเพื่อที่ทางคณะจะได้ช่วยสนับสนุุนส่งเสริมนักศึกษาต่อไป

16593701_10154780813476480_1665024144_o 16593841_10154777400766480_1321178952_o (1) 16651044_10154783355211480_1690200443_o 16667709_10154780813786480_1913651906_o 16667941_10154783355446480_1771345717_o 16709510_10154783355226480_294877250_o 16710434_10154783355081480_993266405_o IMG_3802 IMG_3806 IMG_3819 IMG_3832 IMG_3866 IMG_3869 IMG_3929

ภาพ : อนุชิต ปัสสาสุ

ข่าว : พชร โนนทิง

เสริมสร้างสุขภาพที่ดีป้องกันโรคภัยกับการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ สร้าง Happy Body สุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวิตมีความสุข หนึ่งในหลัก Happy Workplace ให้กับบุคลากรโดยการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ประจำปี 2560 โดยได้ทำการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรเพื่อป้องกันโรคภัย และวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกหลักวิธี โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดโครงการฯพร้อมแนวนโยบายที่ทางคณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลากรทุกคน ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาคณะ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของ “สุขภาพ” หากบุคลากรทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มกำลังและมีความสุขในการทำงานส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ เสริมสร้างองค์กรเป็นองค์กรที่มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ หลังจากนั้นได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ให้ความเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่อง โรคออฟฟิตซินโดรม ที่เป็นความเสี่ยงของคนทำงาน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารร่างกายแบบง่ายๆ ภายใน 2 – 3 นาที ที่จะต้องมีการผ่อนคลายระหว่างวัน ลดความเครียด และแนวทางการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ด้วย

ในการตรวจสุขภาพของบุคคลากร คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ เป็นสิทธิและสวัสดิการที่ช่วยให้บุคลากรของคณะทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เสริมสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน ทำให้ที่ทำงานเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของคนทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

DSC_0216 DSC_0225 DSC_0232 DSC_0250 DSC_0251 DSC_0255 DSC_0257 DSC_0261 DSC_0274 DSC_0283 DSC_0286 DSC_0288 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0303 DSC_0314 DSC_0316 DSC_0326 DSC_0345 DSC_0371 DSC_0374 DSC_0377 DSC_0385 DSC_0387 DSC_0393

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2 “การฝึกเขียนตอบกฎหมาย”

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 “การฝึกเขียนตอบกฎหมายแพ่งและกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมสอบปลายภาค”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2 “การฝึกเขียนตอบกฎหมายแพ่งและกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมสอบปลายภาค” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำโดยอาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์ปริศนา คำชาย อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์  อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ และอาจารย์จินตานา อุณหไวทยะ พร้อมทั้งนักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละชั้นปีเข้าร่วมเพื่อสนอแนะข้อสงสัยและปัญหาในการเรียน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯให้ตรงกับประเด็นความต้องการของนักศึกษา เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อจะได้พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้รู้จักการสรุปและจับประเด็นต่าง ๆ ในทางกฎหมาย รวมถึงแนวทางในการเขียนตอบวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

DSC_0155 DSC_0167

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

“ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อหารือข้อราชการและการพัฒนาคณะตามนโยบายและวิสัยทัศน์ รวมถึงการจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพกฎหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล                   คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประจำคณะ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล                   คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
 2. อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน                                ที่ปรึกษาประจำคณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 3. อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ                                    ที่ปรึกษาประจำคณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน์     กรรมการประจำคณะ
 5. อาจารย์ยศ  นาคะเกศ                                      รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ กรรมการประจำคณะ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการประจำคณะ
 7. อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ       รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการประจำคณะ
 8. อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา                                     หัวหน้าสำนักงานคณบดี กรรมการประจำคณะ
 9. นางสาวจุฬาพร แสนโคตร                               พนักงานบริหารจัดการทั่วไป เลขานุการ
 10. นางสาวศิรินพร แพงศรี                                    พนักงานบริหารจัดการทั่วไป เลขานุการ
 11. นางพัชราพรรณ อินทร์นอก                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

DSC_0133 DSC_0139 DSC_0143

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง

เสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตกับการประกันสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560

“คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบสวัสดิการประกันสุขภาพ ให้กับบุคลากรประจำคณะ เสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน”

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการประกันสุขภาพสำหรับบุคลากรประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคุณอมร เลิศในสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ได้มาให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ในการประกันสุขภาพในครั้งนี้ อาทิ

 1. การให้ความคุ้มครองเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ซึ่งจะครอบคลุมในค่าใช้จ่ายด้านค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ
 2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัดและการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
 3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาในคลินิค
 5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาฟัน เป็นต้น

โดยทางคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลกรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของคณะฯให้เกิดประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ และสร้างความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน

DSC_0041 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0084DSC_0079DSC_0049

 

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง งานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 30 มกราคม 2560 นั้น ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 

อนึ่ง หากนักศึกษาไม่มาตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

170206 รายชื่อนักศึกษาผูัมีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

170206 รายชื่อนักศึกษาผูัมีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภท ข ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559