Archives ตุลาคม 2016

ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด บรรยายพิเศษ

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และรองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักวิชาชีพกฎหมาย : คุณค่าและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ” สำหรับนักศึกษาชั้นปี ๔ และชั้นปีอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมี ผศ.กิตติบดีใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดร.วิชัย ธัญญพานิชย์ อธิบดีอัยการภาค ๔ คณะผู้บริหารประจำคณะฯ คณะอัยการจังหวัดขอนแก่น คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ
ก่อนเริ่มบรรยายท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง ได้นำผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งได้ประดับเข็มกลัดแสดงความอาลัยที่คณะฯจัดทำขึ้นอย่างพร้อมเพรียง โดยการบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้ให้ความสนใจและมีการซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปเป็นแนวทางเพื่อใช้ในชีวิตจริงหลังจบการศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม และน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศไทยสืบไป

DSC_1341 DSC_1367 DSC_1381 DSC_1424 DSC_1440 DSC_1470 DSC_1478 DSC_1481 DSC_1482 DSC_1487 DSC_1492 DSC_1493 DSC_1505 DSC_1513 DSC_1525 DSC_1535 DSC_1542 DSC_1566

 

ประชาคมชาวนิติฯ มข.ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเช้าได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษากว่า ๕๐๐ คนร่วมถวายอาลัย ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงของขวัญจากก้อนดินดังกึกก้อง พร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที อุทิศถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระอัจฉริยะภาพทางด้านกฎหมายไทย และได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณลานห้องบรรยาย

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการภายในคณะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเป็นพระประมุข และเป็นผู้มีอัจฉริยะภาพทางด้านกฎหมาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาสิ้นสุดมิได้ จะน้อมนำพระราชดำรัสด้านกฎหมายมาดำเนินรอยตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท โดยจะจัดนิทรรศการตามบริเวณต่าง ๆ ภายในคณะตลอดทั้งปี

13879180_1199343543478244_856847786505978043_n 14572133_1199344453478153_7496914152027444943_n 14572824_1199338610145404_8755317645624083630_n 14606497_1199338156812116_1146630662671622028_n 14639749_1199344210144844_3109890143364351187_n 14639816_1199344063478192_5865698808643435962_n 14641949_1199343886811543_6253033107175598483_n 14642397_1199338750145390_1981168005890367860_n 14650550_1199338463478752_3505517023906827809_n 14656447_1199343926811539_9106812385946933945_n 14671111_1199343183478280_8144548860550580651_n 14681776_1199343906811541_2622930350822074783_n 14681823_1199343216811610_7219187362672838946_n 14690896_1199344636811468_3226153823097884934_n 14695481_1199338323478766_6672205998482741856_n 14705870_1199344220144843_1671007595812848431_n 14705873_1199338240145441_3904138180285259070_n 14708342_1199338363478762_7811983635170841741_n 14713756_1199343326811599_5907268968791000305_n 14718666_1199338633478735_8231430774624855637_n 14718683_1199343176811614_7294859485457777634_n 14718743_1199343320144933_622424474937957087_n 14720388_1199338163478782_5772136350604733274_n 14721511_1199343680144897_4410800065563816895_n 14725460_1199344653478133_1466888259963540331_n 14725543_1199338733478725_395550149254378780_n 14725588_1199338160145449_726186610899091940_n 14729382_1199344446811487_1199493786831572141_n 14753953_1199344253478173_732615110088982195_o

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

113896 DSC_0341 DSC_0356 DSC_0366 DSC_0392 DSC_0419 DSC_0421 S__15655015

ผู้บริหารร่วมงานมุฑิตาจิต 80 ปี ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ และอาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ ร่วมงานมุฑิตาจิต 80 ปี ศาสตราจารย์ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และผู้มีคุณปการในการเป็นผู้สร้างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท

14581338_1186681144744484_8787566025651456274_n 14581338_1186681198077812_6500849772613091758_n 14641970_1186681151411150_8457596546784322859_n 14724545_1186681171411148_3038511884492214122_n

นิติฯ มข. ร่วมใจ ถวายพระพร “ในหลวง” ขอทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมแต่งกายชุดสีชมพู ถวายแด่พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ ต่างติดตามแถลงการณ์พระอาการประชวรจากสำนักพระราชวังอย่างต่อเนื่อง หลังจากแถลงการณ์ฉบับที่ 37 ล่าสุดเมื่อค่ำของวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ระบุพระอาการของพระองค์ยังไม่คงที่

DSC_0105DSC_0101DSC_0106DSC_0108

เผยแพร่ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ทีมงานจรรยาบรรณคณะนิติศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้กับส่วนงานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บอร์ดงานจรรยาบรรณ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม

DSC_0058 DSC_0061 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0069

รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาโฆษะเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและในหลวง

ทุนโฆษะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรทุนการศึกษา “โฆษะเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและในหลวง” ให้แก่นักศึกษาทุกคณะๆ ละ 1 ทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
  3. มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม
  4. ขาดแคลนทุนทรัพย์
  5. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องเขียนเรียงความหัวข้อ “เราจะตอบแทนคุณแผ่นดินและในหลวงอย่างไร” 1 หน้ากระดาษ A4

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ ใบสมัครทุน โฆษะ

และนำส่งใบสมัครภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559