Archives กันยายน 2015

นิติฯ มข. ร่วมรำลึก”พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

DSC_0193     DSC_0201

S__9478163     S__9478159

DSC_0205     S__9478168

วันที่ 24 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ พร้อมบุคลากร และตัวแทนนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะ  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันมหิดล  ซึ่งในวัน 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อ  พระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้รทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข  ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์  และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการ  วางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

1st Law Partnership Conference, 2015

 

DSC_0015     DSC_0016

DSC_0022     DSC_0026

DSC_0042     DSC_0054

DSC_0067     DSC_0118

DSC_0123     DSC_0177

 

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหุ้นส่วนทางวิชาการจาก Sout-East Asia Lawyer (SEALawyer) Mekong Legal Network (MNL)
ช่วงเช้า : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ได้ให้การต้อนรับ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แแพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสมัพันธ์ อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพทางด้านกฎหมายเพื่อสังคมกับ Ms.Sor Rattanamanee Polkla, Community Resource Centre (Thailand)
Mr.Prashant Singh, Community Resource Centre (Thailand)
Mr.Monolinh Thepkhamvong, Legal Aid Lawyer Group (Loas)
Ms.Rizka Argadianti Rachmad, LBH Jakata (Indonesia)
Ms.Yunita, LBH Jakata (Indonesia)
Ms.Melissa Mohd Akhir, WCC Penang (Malaysia)
Mr.Bach Dang Dinh, LPSD (Vietnam
ช่วงบ่าย : คณะอาจารย์จาก SEALawyer และMNL ได้บรรยายพิเศษให้หัวข้อเรื่อง We build Social Justice Lawyer : Leader for ASEAN ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ความรู้ทางด้านระบบกฎหมายของประเทศอินโอนีเชีย มาเลเชีย เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงการทำงานด้านกฎหมายเพื่อสังคม ที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ได้เห็นมุมมองขั้นตอนกระบวนการของนักกฎหมายจากต่างประเทศ รวมถึงตระหนักถึงการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคม ที่เข้าใจบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

 

ภาพ : ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาตร์

 

โครงการเสวนาและสร้างเครือข่ายแนวร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัวอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการเสวนาและสร้างเครือข่ายแนวร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัวอย่างยั่งยืน” ซึ่งการจัดกิจกรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วย นางพรพิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางสาวอรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล รองศาสตราจารย์ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชอนแก่น โดยรูปแบบของงานเป็นการแสดงออกถึงการร่วมมือ และการประกาศเจตนารมณ์ ในการรณรงค์เพื่อยุติการกระทำอันแสดงออกถึงความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนการจัดนิทรรศการ การกล่าวสุนทรพจน์ของนักศึกษา การแสดงดนตรีเพื่อสันติภาพ และการออกร้านอาหาร ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

_MG_7771 _MG_7837 _MG_7832 _MG_7889 _MG_7944 _MG_7958 _MG_7976 _MG_7980 _MG_7895 _MG_7765 _MG_7724 _MG_7721 _MG_7997 _MG_8009

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง

วันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. นายพิทักษ์ ไทยเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กว่า 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม “สำนักงานอัยการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ประจำปี 2558” ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น    
    
    
    
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ ม อุบล

วันที่ 12 กันยายน 2558 คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดกิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

_MG_7585

_MG_7594

_MG_7580

   
 

  
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมการจัดกิจกรรของคณะนิติศาสตร์ ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร

   

  

  

ซึ่งในวันนี้ ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ของทั้ง 2 สถาบัน ทั้งในด้านกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอาสาพัฒนา เพื่อสร้างความสมานสามัคคีขององนักศึกษาต่อไป

_MG_7605

_MG_7606

_MG_7608

_MG_7613

 

โครงการ Walk Rally & Team Building V.1

 

 

S__3309739    S__3309737    S__3309734

 

S__3309736     S__3309731     S__3309730

 

S__3309729     S__3309725     S__3309723

 

S__3309718     S__3309716      S__3309715

 

        วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันวันที่ฉันตื่น ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเสริมทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมายเละทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย โดยในพิธีได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำอาจารย์สุรสีห์  โกศลนาวิน ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ พันเอกกิตติพงศ์ พุทธิมณี ผู้บังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าประจำคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

       ในการนี้อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมของโครงการครั้งนี้ว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ได้ร่วมกับ สถาบันวันที่ฉันตื่น (ADI : Awakening Days Institute) จึงได้จัดทำโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally & Team Building ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตนเองผ่านการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาต่าง ๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักการเสียสละ ทุ่มเทเพื่อส่วนรวม พัฒนาความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และใช้ชีวิตนักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ เข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะนักศึกษากฎหมาย

(2) เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

(3) รู้จักการเสียสละและทุ่มเทเพื่อส่วนรวม

(4) พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะอย่างเหมาะสม

การดำเนินโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย ได้ดำเนินงานตั้งวันที่ 11 – 20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 948 คน แบ่งออกเป็น 5 รุ่น ดังนี้

1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1  11 – 12 กันยายน 2558  จำนวน 143 คน

2.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 13 – 14 กันยายน 2558   จำนวน 210 คน

3.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3 15 – 16 กันยายน 2558  จำนวน 198 คน

4.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4 17 – 18 กันยายน 2558   จำนวน 198คน

5.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5 19 – 20 กันยายน 2558    จำนวน 199 คน

        ด้านรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กล่าวว่ากระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally & Team Buildingในวันนี้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนับเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่ง

 ซึ่งมีความเป็นอิสระทั้งด้านเวลา การแสดงความคิดเห็น การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยการทำงานในอนาคต ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ในการปรับตัวเพื่อรองรับกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในโรงเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากลักษณะชีวิตส่วนตัวของนักศึกษาว่า จะเอื้อต่อการประสบความสำเร็จมากเพียงใด

      การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักศึกษามีความรู้แตกฉานลึกซึ้งในสาขาวิชาที่เรียน ดังนั้นจึงมีทั้งการกำหนดเวลาเรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้เวลาที่เหลือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกจากนี้วิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วยังส่งเสริมหลักการการจัดการศึกษา โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางคณะได้จัดให้นักศึกษาเพื่อได้เรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะโดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเอง รักการเรียนรู้ส่วนตัว กระตือรือร้นและขวนขวายในการเรียนรู้เสมอ และเปิดใจยอมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความรู้ได้

          ในหลายครอบครัวเมื่อลูกเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วพ่อแม่ก็จะยอมให้ลูกได้ดูแลรับผิดชอบตนเองมากขึ้น มีอิสระในการคิดและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งหากนักศึกษาสามารถจัดการตนเองได้อย่างดีนั้นจะช่วยให้ตนเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ในทางกลับกัน หากนักศึกษาใช้ชีวิตที่อิสระมากขึ้นแต่ขาดการยั้งคิด ขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและพ่อแม่ผู้ปกครอง จะทำให้เสี่ยงต่อการเดินในทางที่ผิด เสียเวลาในช่วงชีวิตหนึ่งไปโดยไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก บางเส้นทางอาจส่งผลเป็นอันตรายต่ออนาคตอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังนั้นนักศึกษาจึงควรเตือนตัวเองเสมอว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ทำจะส่งผลต่ออนาคตระยะยาวของนักศึกษาเอง รวมถึงส่งผลต่อพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มากก็น้อย ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นนักศึกษาจึงต้องมีสติและมีความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างมาก ไม่ทำตามความคึกคะนองโดยไม่มองถึงผลที่จะตามมาในการกระทำนั้น ๆ ตลอดจนต้องเรียนรู้ที่จะคบเพื่อนที่ดี ชักชวนกันทำสิ่งที่ดี และเรียนรู้ที่จะปรึกษาอาจารย์ในปัญหาที่เผชิญอยู่ เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี

          การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการก่อร่างสร้างนิสัยความรับผิดชอบส่วนตัวแก่นักศึกษา เพราะรูปแบบการเรียนการสอน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ต่างเน้นให้นักศึกษาถูกฝึกฝนให้รับผิดชอบในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ โดยต้องจัดระบบ วางตารางเวลาในการเรียน การอ่านหนังสือ การทำรายงาน การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อลงลึกในรายละเอียดที่เราสนใจในแต่ละวิชา  และนอกจากจัดเวลาสำหรับการเรียนแล้ว  ยังต้องแบ่งเวลาสำหรับการทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัย  และแบ่งเวลาสำหรับครอบครัวด้วย  แต่ที่สำคัญที่สุด คือ ต้องควบคุมตนเองให้สามารถทำตามแผนที่ได้ตั้งเป้าไว้ด้วย

          เป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ามาฝึกฝน อบรมในโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally & Team Building) เพราะความสำเร็จมิได้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถเพียงอย่างเดียว  แต่สิ่งสำคัญกว่าที่ช่วยพัฒนาชีวิตเราอย่างถาวร คือ ลักษณะชีวิตที่ดี ฉะนั้นหากนักศึกษาอยากก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ก็ต้องรู้จักปรับตัวทั้งในด้านความคิด สติปัญญา และลักษณะนิสัยที่ดี  ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมใน ๒ วัน ๑ คืน และหวังว่าแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้อีกทางหนึ่ง

         กระผมขอขอบคุณคณะผู้จัดโครงการฯ ทีมวิทยากรจากสถาบันวันที่ฉันตื่น ที่ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์นี้ขึ้น และขอขอบพระคุณท่านพันเอกกิตติพงศ์ พุฒิมณี ผู้บังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้เอื้อเฟื้อ อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally & Team Building ) และขออวยพรให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุปะสงค์ทุกประการ

 

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 

 

 

เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมสังเกตการณ์

        ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครอง นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัดโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย กิจกรรม Walk Rally & Team Building ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-20 กันยายน 2558 นี้

      ตามที่คณะนิติศาสตร์ กำหนดจัด “โครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally & Team Building” ในระหว่างวันที่ 11 – 20 กันยายน 2558

ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1  วันที่ 11 – 12 กันยายน 2558

รุ่นที่ 2  วันที่ 13 – 14 กันยายน 2558

รุ่นที่ 3  วันที่ 15 – 16 กันยายน 2558

รุ่นที่ 4  วันที่ 17 – 18 กันยายน 2558

รุ่นที่ 5  วันที่ 19 – 20 กันยายน 2558

ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ขอเรียนเชิญ ท่าน เป็นเกียรติเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการณ์กิจกรรมดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป

อนึ่ง กิจกรรม/โครงการนี้ มีอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ/ฝ่ายประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 081-8151696

 

 

ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์ มข. สุดเจ๋ง!! ชนะเลิศโครงการ “คิดสร้างชาติ”

11993274_901146446630705_1610157908_o    11994487_901146353297381_1793409065_n

11994500_901146349964048_1238023816_n    11999298_901146439964039_681840313_o 

12001888_901146433297373_2043397381_o

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดด้าน”การเมือง”และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : โครงการคิดสร้างชาติ  โดยสถาบันออกแบบประเทศไทย  (Future Innovative Thailand Institute) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฟ้าวันใหม่ จากผลงานแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “มาตรา 298 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558 สร้างชาติ หรือล้มชาติ” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท  จาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 100,000 บาท จากการประกวด โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลในการประกวดคือ ทีม More ดินแดง (Moving the Future) มีสมาชิก 3 คน ได้แก่ นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ และนายจิรายุ สนั่นเครื่อง นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่ 4. และนางสาวปรียาภรณ์ เหล่าสักสาม นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้นปีที่ 4 ซึ่งการประกวดครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ได้ริเริ่มโครงการ “คิดสร้างชาติ” ในรูปแบบรายการแข่งขันประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย เป็นเวทีและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 27 ปี ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย โดยโครงการนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิดวิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับประเทศ สะท้อนจากมุมมองของเยาวชน คนรุ่นใหม่ของไทยอย่างแท้จริง ผ่านการแข่งขันประกวดแนวคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในเรื่องที่ตนสนใจ ในด้านใดด้านหนึ่ง ตามกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติ อันประกอบด้วย

 1) ด้านการเมือง

2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

3) ด้านกฎหมายและกรอบการยุติธรรม

4) ด้านการปกครองท้องถิ่น

5) ด้านการศึกษา

6) ด้านเศรษฐกิจ

7) ด้านพลังงาน

8) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9) ด้านสื่อมวลชน

10) ด้านสังคม

11) ด้านอื่นๆ

 

โดยทีม มอดินแดง(Moving the Future) เข้าร่วมประกวดในด้านการเมืองหัวข้อ “ปฏิรูปการเมือง” ถือเป็นหนึ่งใน11 ทีมที่ชนะเลิศ จาก 300 กว่าทีมทั่วประเทศ ทั้งนี้ 11 ทีมสุดท้าย จะถือเป็นผู้เข้ารอบชิงแชมป์ เพื่อหาทีมผู้เป็นเลิศแนวทางปฏิรูป การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 รอบ ในช่วงระหว่าง วันที่ 17 มกราคม 2558 – 28 มีนาคม 2558    โดยผู้ชนะในรอบชิงแชมป์นี้จะได้รางวัลพิเศษคือ เดินทางไปท่องเที่ยว ณ สหราชอาณาจักร พร้อมเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัย อ็อกฟอร์ด ทั้งนี้ ทีมมอดินแดง(Moving the Future) ได้ผ่านการคัดเลือกรอบชิงแชมป์ 6 ทีมสุดท้าย และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทัศนศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น

ภาพ : งานเลขาฯ

ข่าว  : ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาตร์