เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันข้อผิดพลาดในการสมัครโปรดใช้บราวเซอร์ Google Chrome

ตรวจสอบการสมัครสอบ

เลขประจำตัวประชาชน :

เลือกสายงานที่ต้องการสมัคร
 อาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณสมบัติ : ตามประกาศแนบท้าย ฉบับที่ 09/2557

จำนวน : 1 อัตรา
เลขอัตรา : 36
อ้างอิงประกาศคณะนิติศาสตร์ ( 09/2558 ) 
เริ่มสมัคร: 20 มีนาคม พ.ศ.2558
ปิดรับสมัคร: 3 เมษายน พ.ศ.2558

ปิดรับสมัคร
 

 

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้
**ทางคณะฯขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก การตัดสินจากคณะฯถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามการรับสมัครที่
สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร : 043-203588 ต่อ 11

หากมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการสมัครผ่านระบบ
แจ้งเป็นอีเมล์ไปที่ cjatup@kku.ac.th โทร 042-203588

 


All site contents copyright (c) 2013 Faculty of Law, Khon Kaen University.
Develop by Sakhin Khaochaimaha