ติดตามภาพกิจกรรมรับน้องจากสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่..